Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Wizyta uczniów Zespołu Szkół Rolniczych ze Świdwina w murach Politechniki Koszalińskiej
Opublikowano 10.09.2021 08:25

W dniu 19 lutego br. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej odbyło się spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Uczniowie wysłuchali wykładu popularno naukowego „Roli inżyniera w gospodarce 4.0” wygłoszonego przez Pana dr hab. inż. Błażeja Bałasza - Dziekana Wydziału Mechanicznego.

Ofertę kształcenia wydziału oraz wszystkie aspekty studiowania (m.in. stypendia, staże, koła naukowe, zakwaterowanie) przedstawiła Pani dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga - Prodziekan ds. Kształcenia. 

Po wykładach uczniowie uczestniczyli w zajęciach pokazowych. Mieli oni możliwość zapoznania się technologią wytwarzania przyrostowego z wykorzystaniem drukarki 3D oraz obserwacji świata w mikro i nano skali.

Odwiedzający zapoznali się zasadą działania obrabiarki CNC gdzie w ramach pokazu wykonywali pionki szachowe.

Następnie uczniowie zwiedzili laboratorium Diagnostyki i eksploatacji pojazdów samochodowych uczestnicząc w badaniu technicznym pojazdu osobowego na linii diagnostycznej. Każdy z uczestników otrzymał materiały promocyjne Politechniki Koszalińskiej. W ramach tego samego projektu w najbliższym czasie planowana jest kolejna wizyta uczniów w murach Wydziału Mechanicznego PK.