Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Wizyta uczniów z Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie tzw. Samochodówki
Opublikowano 09.09.2021 11:10

W dniach 30 października oraz 13 listopada 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie odbyli na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej zajęcia z zakresu materiałoznawstwa z prof. Krzysztofem Rokoszem, w trakcie których mogli się zapoznać m.in. z elementami poddanymi różnego rodzaju korozji chemicznej oraz elektrochemicznej, jak i z zabezpieczeniami korozyjnymi części maszyn. Uczniowie przeprowadzili także procesy polerowania chemicznego elementów miedzianych oraz polerowanie elektrochemiczne stali odpornych na korozję. W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze stanowiskiem badawczym dotyczącym potencjodynamicznych badań korozyjnych realizowanych w ramach projektu NCN OPUS 11 2016/21/B/ST8/01952 pt.: „Opracowanie modeli nowych porowatych powłok powstałych na tytanie z wykorzystaniem plazmowego utleniania elektrochemicznego w elektrolitach zawierających kwas fosforowy oraz azotany wapnia, magnezu, miedzi i cynku”.  Zajęcia spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów w wyniku czego planowane są kolejne.