Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Wizyta uczniów z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
Opublikowano 09.09.2021 11:08

Wizyta uczniów z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

W dniu 18 października 2019 roku, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej, jak co roku gościliśmy uczniów z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. W tym roku uczniowie uczestniczyli w wielu ciekawych zajęciach laboratoryjnych związanych z kierunkami kształcenia realizowanymi na Wydziale Mechanicznym. Między innymi odwiedzili pracownie dydaktyczne kierunku Transport, Mechanika i Budowa Maszyn oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Mieli oni możliwość zapoznania się z podstawami komputerowego projektowania 2D a także uczestniczyli w badaniu technicznym pojazdu osobowego na linii diagnostycznej. Natomiast klasa technologów żywności wzięła udział w 4 godzinnych zajęciach analitycznych związanych z oznaczaniem białek i tłuszczy w produktach spożywczych. W ramach wizyty uczniowie dowiedzieli się również o warunkach studiowania na Wydziale Mechanicznym, zasadach rekrutacji oraz możliwościach zatrudnienia po ukończeniu studiów.