Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Wizyta uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Stefana Żeromskiego ze Świdwina na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej
Opublikowano 09.09.2021 11:04

W dniach 27 lutego i 27 marca 2018 roku, w murach Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej 15-17 gościliśmy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Stefana Żeromskiego ze Świdwina. W czasie wizyty uczniowie uczestniczyli w wielu ciekawych zajęciach wykładowych i laboratoryjnych związanych z kierunkami kształcenia realizowanymi na Wydziale Mechanicznym. Między innymi odwiedzili pracownie dydaktyczne kierunku Energetyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Transport i Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.  W ramach wizyty dowiedzieli się również o warunkach studiowania na Wydziale Mechanicznym, zasadach rekrutacji oraz możliwościach zatrudnienia po ukończeniu studiów. 

Zajęcia zrealizowano w ramach projektu współfinansowanego przez UE, Program: RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8 Edukacja, Działanie 8.9; Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu świdwińskiego.