Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Zajęcia dla uczniów szkół średnich
Opublikowano 09.09.2021 11:02

W dniach 13 i 15 marca 2018 roku, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej 15-17 gościliśmy uczniów trzech szkół. W dniu 13 marca odwiedzili nas uczniowie Zespołu Szkół nr 1 z Koszalina (Ekonom) oraz Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku natomiast w dniu 15 marca, uczniowie z Zespołu Szkół Agrotechnicznych ze Słupska. Uczniowie uczestniczyli w ciekawym wykładzie wygłoszonym przez Pana dr hab. inż. Tomasza Piskiera na temat "Nowe rośliny energetyczne – topinambur" a następnie zwiedzili laboratoria Katedr Energetyki, Agrobiotechnologii oraz Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, w których na co dzień pracują studenci w ramach zajęć dydaktycznych. W laboratoriach zapoznali się z odnawialnymi źródłami energii, procesami żelifikacji, sferyfikacji i emulsyfikacji oraz zagadnieniami związanymi z wypiekiem i jakością pieczywa.

W ramach wizyty uczniowie obu grup dowiedzieli się również o kierunkach kształcenia i możliwościach studiowania na Wydziale Mechanicznym.