Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Wizyta uczniów szkół średnich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej
Opublikowano 09.09.2021 10:54

W dniu 28 kwietnia 2017 roku, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej 15-17 gościliśmy uczniów z Zespołu Szkół nr 1 z Koszalina (tzw. Ekonom). Uczniowie uczestniczyli w zajęciach związanych z wypiekiem chleba i jego oceną sensoryczną oraz sprawdzali stabilność fizykochemiczną barwników spożywczych.