Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Wizyta uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej 2 lutego 2017 roku
Opublikowano 09.09.2021 10:51

W dniu 2 lutego 2017 roku, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej 15-17 gościliśmy uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie. Podczas pobytu w laboratoriach Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, uczniowie mieli możliwość zapoznania się z metodami oceny sensorycznej produktów spożywczych oraz technologią wypieku pieczywa. W ramach wizyty dowiedzieli się również o możliwościach studiowania na Wydziale Mechanicznym na kierunkach Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Technika Rolnicza i Leśna.