Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Wizyta uczniów szkół średnich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej 28 lutego 2017 roku
Opublikowano 09.09.2021 10:47

W dniu 28 lutego 2017 roku, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej 15-17 gościliśmy blisko 120 uczniów z trzech szkół: Zespół Szkół nr 1 z Koszalina (tzw. Ekonom), Zespół Szkół nr 2 z Koszalina przy ul Jedności 9 oraz Zespół Szkół Agrotechnicznych ze Słupska. Uczniowie uczestniczyli w ciekawych wykładach wygłoszonych przez Pana prof. dr hab. inż. Jarosława Diakuna na temat "Tradycyjnych i nowoczesnych technologii żywności" oraz przez Panią mgr inż. Monikę Sterczyńską - "Żywność, żywienie a zdrowie". Z uczniami rozmawiali również przedstawiciele samorządu studentów WM a Pani Katarzyna Kośka, przewodnicząca parlamentu PK, wtajemniczyła ich w "Życie i aktywność studentów na Wydziale Mechanicznym", informując jednocześnie, że studiowanie to nie tylko nauka, ale również rozwijanie pasji i zainteresowań.  

 

Podczas pobytu, równolegle w laboratoriach Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, grupa uczniów z Zespołu Szkół Agrotechnicznych ze Słupska miała możliwość zapoznania się z wybranymi metodami analizy żywności, m.in. z oznaczeniem tłuszczu w produktach spożywczych metodą Soxhleta. W ramach wizyty uczniowie obu grup dowiedzieli się również o możliwościach studiowania na Wydziale Mechanicznym na kierunkach Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Technika Rolnicza i Leśna.