Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Wizyta klas maturalnych „Koszalińskiego Elektronika” na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej w dniach 30 i 31 stycznia 2017 roku
Opublikowano 09.09.2021 10:46

Na Wydziale Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej 15-17 w dniach 30 i 31 stycznia 2017 roku, miała miejsce wizyta uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie tzw. „Koszalińskiego Elektronika”. W ramach odwiedzin, uczniowie dowiedzieli się o możliwości podjęcia studiów na Wydziale Mechanicznym na kierunku Energetyka w specjalnościach: Elektroenergetyka, Odnawialne Źródła Energii i Energetyka Cieplna, Chłodnictwo i Klimatyzacja (http://energetyka.wm.tu.koszalin.pl/index.html).

Tegoroczni maturzyści mieli możliwość zapoznania się z laboratoriami Katedry Energetyki, w których uczestniczyli w pokazowych zajęciach z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii oraz Elektroenergetyki, przeprowadzonych przez Prodziekana ds. Nauki i Rozwoju prof. nadzw. dr inż. hab. Waldemara Kuczyńskiego, prof. nadzw. dr inż. hab. Stanisława Duera oraz dr inż. Konrada Zajkowskiego. Uczniowie mieli okazję zapoznać m.in. się z zagadnieniami związanymi z tzw. energetyką konwencjonalną oraz fotowoltaiką, energetyką wiatrową i hydroenergetyką.