Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Spotkanie studentów Wydziału Mechanicznego z firmą Kabel Technik Polska Sp. z o.o.
Opublikowano 08.09.2021 11:44

Spotkanie studentów Wydziału Mechanicznego
z firmą Kabel Technik Polska Sp. z o.o.

Spotkanie pod hasłem: Zaplanuj swoją karierę już dziś….

 

W dniu 10.05.2017 roku w godzinach od 14.00 do 15.00 w Auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej odbyło się spotkanie studentów kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn, Transport, Energetyka i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, z przedstawicielami firmy Kabel Technik Polska Sp. z o.o., z Panią Anną Zaniewską HR Specialist i z Panem Mariuszem Kwacz Engineering Dept. Manager. Spotkanie dotyczyło programu płatnych staży dla inżynierów i możliwości odbycia praktyk. Spotkanie przebiegało w dwóch częściach. W części pierwszej Pani Anna Zaniewska przedstawiła studentom możliwości związane z odbyciem praktyk, a następnie warunki i etapy przyjęcia na płatny staż.
W drugiej części spotkania, Pan Mariusz Kwacz przedstawił studentom zakres działalności firmy Kabel Technik Polska sp. z o.o.

Fot.1. Przedstawiciele firmy Kabel Technik Polska Sp. z o.o.: Anna Zaniewska i Mariusz Kwacz

Fot.2. Studenci Wydziału Mechanicznego