Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Wykład przedstawiciela firmy GEA Tuchenhagen Polska Sp. z o.o. w murach Wydziału Mechanicznego nt.: LEAN MANUFACTURING – CHWILOWA MODA CZY POTRZEBA RYNKU?
Opublikowano 08.09.2021 11:41

W dniu 23.11.2017 roku o godzinie 13.15 w Auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej odbył się wykład nt.: LEAN MANUFACTURING – CHWILOWA MODA CZY POTRZEBA RYNKU? przeprowadzony przez Kierownika Produkcji i Pełnomocnika Zarządu ds. SZJ firmy GEA Tuchenhagen Polska Sp. z o.o. Pana mgr inż. Marcina Piechowskiego. Podczas wykładu prelegent przedstawił informację dotyczące: przyczyn wdrożenia Lean Manufacturing, czynników wpływające na sukces firmy po wprowadzeniu Lean Management, a także elementy powiązane (MUDA (podstawowe typy), 5S, VSM, PDCA, Kanban, Milk runner, One piece flow, Kaizen). Ponadto przedstawił i omówił projekty z zakresu Lean manufacturing realizowane w GEA Tuchenhagen Polska Sp. z o.o.

Fot. 1.

Fot. 2.

W spotkaniu wzięło udział 62 uczestników, w tym: 44 studentów z kierunków Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, a także 16 przedstawicieli przemysłu (Inter-Metal s. c. z Koszalina i GEA Tuchenhagen Polska Sp. z o.o. z Koszalina).