Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Wykład przedstawicieli Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie w murach Wydziału Mechanicznego nt.: BADANIA OKRESOWE POJAZDÓW I PROCES EGZAMINOWANIA KIEROWCÓW W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU DROGOWEGO
Opublikowano 08.09.2021 11:39

W dniu 18.01.2018 roku o godzinie 10.00 w Auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej odbył się wykład nt.: BADANIA OKRESOWE POJAZDÓW I PROCES EGZAMINOWANIA KIEROWCÓW W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU DROGOWEGO przeprowadzony przez Panów: Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie Pana mgr Eugeniusza Romanów, Kierownika egzaminatorów Pana Tomasza Kozłowskiego i Kierownika Stacji kontroli Pojazdów Pana Janusza Kruszyńskiego. Podczas wykładu prelegenci przedstawili informacje dotyczące: istoty oddziaływania Ośrodków Ruchu Drogowego na przykładzie ZORD Koszalin na bezpieczeństwo transportu drogowego, cele i zadania procesu egzaminowania oraz priorytety szkolenia kierowców w aspekcie BRD, zmian wymagań administracyjnych w odniesieniu do dokumentacji i organizacji przewozów materiałów niebezpiecznych, a także rolę okresowych badań technicznych w aspekcie poprawy stanu technicznego pojazdów poruszających się po drogach publicznych (cele, efekty oraz problemy w przeprowadzaniu badań).

Fot. 1.

Fot. 2.


W spotkaniu wzięło udział 47 studentów kierunku Transport semestr 3, 5, i 7.