Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Spotkanie studentów Wydziału Mechanicznego z przedstawicielem Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. z Koszalina
Opublikowano 08.09.2021 11:38

W dniu 18.01.2018 roku w godzinach od 11.15 do 12.00 w Auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej odbyło się spotkanie studentów kierunków: Transport i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, z przedstawicielem Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. z Koszalina z Panem mgr inż. Tomaszem Milewskim. Spotkanie dotyczyło możliwości odbycia praktyk i zatrudnienia w firmie TEPRO S.A. Spotkanie przebiegało w dwóch częściach. W części pierwszej prelegent przedstawił studentom krótką charakterystykę i zakres działalności Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. Natomiast w drugiej części spotkania Pan Tomasz Milewski przedstawił studentom możliwości związane z odbyciem praktyk lub podjęciem pracy w Zakładzie Techniki Próżniowej TEPRO S.A. W spotkaniu wzięło udział około 30 studentów.

Fot.1. Przedstawiciel Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. z Koszalina

Fot.2. Studenci Wydziału Mechanicznego