Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Spotkanie studentów Wydziału Mechanicznego z firmą Kabel Technik Polska Sp. z o.o.
Opublikowano 08.09.2021 11:32

Spotkanie pod hasłem: WYGRAJ PŁATNY STAŻ W DZIALE INŻYNIERII

W dniu 14.05.2018 roku w godzinach od 12.15 do 13.00 w Auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej odbyło się spotkanie studentów kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, z przedstawicielami firmy Kabel Technik Polska Sp. z o.o., z Panią Anną Zaniewską HR Specialist i z Panami: Maciejem Kaczmarczykiem, Jackiem Pastuszko inżynierami. Spotkanie dotyczyło programu płatnych staży dla inżynierów. Spotkanie przebiegało w dwóch częściach. W części pierwszej Panowie Maciej Kaczmarczyk i Jack Pastuszko przedstawili studentom zakres działalności firmy Kabel Technik Polska sp. z o.o. W drugiej części spotkania, Pani Anna Zaniewska przedstawiła studentom możliwości związane z odbyciem praktyk, a następnie warunki i etapy przyjęcia na płatny staż.

Fot.1. Przedstawiciele firmy Kabel Technik Polska Sp. z o.o.: Anna Zaniewska, Maciej Kaczmarczyk i Jack Pastuszko

 

Fot.2. Studenci Wydziału Mechanicznego