Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Spotkanie studentów Wydziału Mechanicznego z Goodvalley Polska
Opublikowano 08.09.2021 11:28

W dniu 11.04.2019 roku w godzinach od 10.15 do 11.00 w Auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej odbyło się spotkanie studentów kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn (sem. 6 i 8), Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (sem. 8), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (sem 6 i 8), z przedstawicielem firmy Goodvalley Polska z Przechlewa z Panem Piotrem Drążkiem – HP Specialist, które dotyczyło możliwości odbycia praktyk, staży oraz zatrudnienia w firmie Goodvalley Polska.

Spotkanie przebiegało w dwóch częściach. W części pierwszej prelegent przedstawił studentom krótką charakterystykę i zakres działalności Goodvalley Polska. Natomiast w drugiej części spotkania przedstawił studentom możliwości związane z odbyciem płatnych staży i praktyk lub podjęciem pracy w firmie Goodvalley Polska. W spotkaniu wzięło udział 56 studentów.