Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Sprawozdanie z pokazu aparatury kontrolno – pomiarowej firmy SONEL
Opublikowano 08.09.2021 11:25

W dniu 11.04.2019r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Racławickiej w sali 212 budynek D o godzinie 17.30, odbyło się, w ramach cyklu szkoleń przygotowujących do egzaminu uprawniającego zdobycie kwalifikacji do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych spotkanie z przedstawicielami firmy SONEL. W pokazie uczestniczyli pracownicy i studenci PK zainteresowani tematyką eksploatacji sieci i urządzeń energetycznych. Spotkanie miało charakter otwarty. Uczestniczyło w spotkaniu 16 osób (w tym 3 studentów kierunku energetyka).

Firma SONEL S.A. jest jednym z największych polskich producentów wysokiej jakości przyrządów pomiarowych. Wykorzystując innowacyjne technologie tworzy i dostarcza specjalistyczne urządzenia i usługi. W SONEL S.A. projektowane są i produkowane różnego rodzaju mierniki wielofunkcyjne, testery, lokalizatory przewodów, analizatory jakości zasilania, kamery termowizyjne, mierniki cęgowe, multimetry, pirometry i luksomierze. W ofercie szczególnie szeroki wybór posiadają linie przyrządów m.in. do pomiaru rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu, impedancji pętli zwarcia, zabezpieczeń różnicowoprądowych oraz bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego.

Firma działa w branży energetycznej, w sektorach przemysłu, budownictwa oraz telekomunikacji.

Do dyspozycji klientów jest laboratorium Badawczo-Wzorcujące, które od 2017 posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wzorcowanie przyrządów pomiarowych oraz serwis, realizujący przeglądy i naprawy przyrządów.

Adres firmy:

SONEL S.A.
ul. Stanisława Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
e-mail: sonel@sonel.pl
tel. +48 74 85 83  800
fax.: +48 74 85 83 809