Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Spotkanie studentów Wydziału Mechanicznego z przedstawicielami firmy Kabel Technik Polska Sp. z o.o.
Opublikowano 08.09.2021 11:23

W dniu 16.05.2019 roku w godzinach od 10.00 do 11.00 w Auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej odbyło się spotkanie studentów kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, z przedstawicielem firmy Kabel Technik Polska Sp. z o.o.. Spotkanie dotyczyło programu płatnych staży dla inżynierów.

Spotkanie przebiegało w dwóch częściach. W części pierwszej zaprezentowano studentom zakres działalności firmy Kabel Technik Polska sp. z o.o. Natomiast w drugiej części spotkania omówiono możliwości związane z odbyciem praktyk, a następnie warunki i etapy przyjęcia na płatny staż. W spotkaniu wzięło udział 36  studentów.