Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Spotkanie studentów Wydziału Mechanicznego z Goodvalley Polska
Opublikowano 08.09.2021 11:20

W dniu 30.10.2019 roku w godzinach od 8.15 do 9.30 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej odbyło się spotkanie studentów kierunku: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (sem. 5), z przedstawicielami firmy Goodvalley Polska z Przechlewa z Panem Piotrem Drążkiem – HP Specialist i Arkadiuszem Kufel które dotyczyło możliwości odbycia praktyk w firmie Goodvalley Polska.

Fot. 1. Przedstawiciele firmy Goodvalley Polska z Przechlewa

Fot. 2. Studenci kierunku TŻiŻCz


Spotkanie przebiegało w dwóch częściach. W części pierwszej prelegent przedstawił studentom krótką charakterystykę i zakres działalności Goodvalley Polska. Natomiast w drugiej części spotkania przedstawił studentom możliwości związane z odbyciem praktyk.