Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Food Defense – Obrona Żywności
Opublikowano 03.09.2021 10:29

Szkolenie z możliwością dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Szczegóły na stronie http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób związanych z branżą spożywczą, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie obrony żywności. TÜV Rheinland Polska.

Celem szkolenia jest:

 • nabycie umiejętności oceny i identyfikacji zagrożeń związanych z produktami żywnościowymi
  w przedsiębiorstwie;
 • poznanie wymagań IFS Food w zakresie Obrony żywności i wytycznych FDA;
 • nabycie umiejętności przeprowadzania analizy zagrożeń w zakresie Food Defense;
 • nabycie umiejętności planowania i weryfikacji środków kontroli dla zidentyfikowanych zagrożeń;
 • nabycie umiejętności tworzenia Planu Food Defense.


Słuchacz po ukończonym szkoleniu ma wiedzę specjalistyczną z:

 • przyczyn opracowania i wdrożenia działań w zakresie Food Defense;
 • przypadków celowego skażenia produktów żywnościowych;
 • oceny ryzyka narażenia przedsiębiorstwa na atak dla: wyrobu, lokalizacji i rodzaju biznesu;
 • wymagań IFS Food w zakresie obrony żywności;
 • wytycznych standardu PAS 96:2014;
 • wytycznych FDA (Food and Drug Administration) dotyczących zabezpieczenia żywności przed celowym skażeniem;
 • analizy ryzyka wg TACCP, VACCP oraz System CARVER;
 • identyfikacji zagrożeń oraz analizy ryzyka;
 • zakresu odpowiedzialności personelu w obrębie podejmowania działań dotyczących obrony żywności;
 • procedury w zakresie nadzorowania osób odwiedzających obszar produkcyjny, kontrahentów, dostawców
  i wymagań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa;
 • zabezpieczenia produktów na etapie transportu i magazynowania.
   

Szkolenie ma charakter aktywny: wprowadzenie, wykłady, prezentacja przykładów, ćwiczenia grupowe, warsztaty, dyskusja. Po ukończonym szkoleniu słuchacz uzyska możliwość prowadzenia audytów wewnętrznych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe opracowane przez TÜV Rheinland Polska a po zakończeniu szkolenia zaświadczenie uczestnictwa.

 

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
Wykładowcy: nauczyciele akademiccy Politechniki Koszalińskiej oraz trenerzy TÜV Rheinland Polska
Opłata za studia: Cena brutto: 990 zł
Czas trwania szkolenia: 2 dni
Kierownik Szkolenia: dr inż. Sylwia Mierzejewska

 

Kontakt:

dr inż. Sylwia Mierzejewska
Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Politechnika Koszalińska
Tel: 943478 404, 402
sylwia.mierzejewska@tu.koszalin.pl