Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Pełnomocnik zintegrowanych systemów zarządzania w branży spożywczej (ISO 22000, IFS, BRC)
Opublikowano 03.09.2021 10:28

Szkolenie z możliwością dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Szczegóły na stronie http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zarządzania jakością żywności lub oddelegowanych do opracowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. W szczególności przeznaczone jest dla osób powołanych do zespołu bezpieczeństwa żywności/HACCP, które pragną zapoznać się
z wymaganiami standardów BRC, IFS oraz normy ISO 22000, a także procesem wdrażania w firmie zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. TÜV Rheinland Polska.

Słuchacz po ukończonym szkoleniu ma wiedzę specjalistyczną z:

 • podstawowych pojęć dotyczących bezpieczeństwa żywności;
 • aktualnych wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności w Polsce i UE;
 • kolejności działań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania;
 • przeznaczenia i cech charakterystycznych dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania;
 • struktury dokumentacji zintegrowanego systemy zarządzania;
 • redagowania dokumentów zintegrowanego systemu zarządzania;
 • genezy standardów BRC i IFS oraz norm serii ISO 22000;
 • wymagań BRC, IFS, normy ISO 22000;
 • wdrażania i certyfikacji systemu;
 • zasad doskonalenia systemu, m.in. przegląd kierownictwa, audyty wewnętrzne;
 • Przebiegu audytu certyfikującego.

 

Szkolenie ma charakter aktywny: wprowadzenie, wykłady, prezentacja przykładów, ćwiczenia grupowe, warsztaty, dyskusja. Po ukończonym szkoleniu słuchacz uzyska możliwość prowadzenia audytów wewnętrznych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe opracowane przez TÜV Rheinland Polska a po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymują Certyfikat.


Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.
Wykładowcy: nauczyciele akademiccy Politechniki Koszalińskiej oraz trenerzy TÜV Rheinland Polska
Opłata za studia: Cena brutto: 1550 zł
Czas trwania szkolenia: 3 dni
Kierownik Szkolenia: dr inż. Sylwia Mierzejewska

 

Kontakt:

dr inż. Sylwia Mierzejewska
Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Politechnika Koszalińska
Tel: 943478 404, 402
sylwia.mierzejewska@tu.koszalin.pl