Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania w branży spożywczej (ISO 22000, IFS, BRC)
Opublikowano 03.09.2021 10:27

Szkolenie z możliwością dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Szczegóły na stronie http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących pełnić funkcję audytorów wewnętrznych, specjalistów ds. jakości i/lub bezpieczeństwa, członków zespołu ds. HACCP. Szkolenie realizowane jest przez Politechnikę Koszalińską we współpracy z TÜV Rheinland Polska.

Po ukończonym szkoleniu słuchacz uzyska możliwość prowadzenia audytów wewnętrznych.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w firmie za:

 • przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania wg ISO 22000, BRC i IFS,
 • wdrażanie systemu zarządzania wg ISO 22000, BRC i IFS,
 • szkolenia pracowników z zasad wdrażanego systemu,
 • utrzymanie systemu zarządzania wg ISO 22000, BRC i IFS,
 • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania wg ISO 22000, BRC i IFS.


Słuchacz po ukończonym szkoleniu ma wiedzę specjalistyczną z:

 • wymagań Normy ISO 2200 i Standardu BRC i IFS,
 • rodzajów audytów oraz wymagań i obowiązków auditora,
 • procesu przygotowania audytu,
 • procesu przeprowadzenia audytu,
 • proces raportowania audytu,
 • działań poaudytowych,
 • istoty działań korygujących,
 • problemów związanych z audytami w przedsiębiorstwie,
 • komunikacji podczas audytu.

 

Szkolenie ma charakter aktywny: wprowadzenie, wykłady, prezentacja przykładów, ćwiczenia grupowe, warsztaty, dyskusja. Po ukończonym szkoleniu słuchacz uzyska możliwość prowadzenia audytów wewnętrznych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe opracowane przez TÜV Rheinland Polska a po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymują Certyfikat.
 

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
Wykładowcy: nauczyciele akademiccy Politechniki Koszalińskiej oraz trenerzy TÜV Rheinland Polska
Opłata za studia: Cena brutto: 1550 zł
Czas trwania szkolenia: 3 dni
Kierownik Szkolenia: dr inż. Sylwia Mierzejewska
 

Kontakt:

dr inż. Sylwia Mierzejewska
Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Politechnika Koszalińska
Tel: 94 34 78 404, 402
sylwia.mierzejewska@tu.koszalin.pl