Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001
Opublikowano 03.09.2021 10:25

Szkolenie z możliwością dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Szczegóły na stronie http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących pełnić funkcję audytorów wewnętrznych, specjalistów ds. jakości, członków zespołów wdrożeniowych, członków zespołów jakości. Szkolenie realizowane jest przez Politechnikę Koszalińską we współpracy z TÜV Rheinland Polska.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w firmie za:

 • przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania jakością;
 • wdrażanie systemu zarządzania jakością;
 • szkolenia pracowników z zasad wdrażanego systemu;
 • utrzymanie systemu zarządzania jakością;
 • rozwój i doskonalenie systemu jakości oraz metod doskonalenia jakości.


Słuchacz po ukończonym szkoleniu ma wiedzę specjalistyczną z:

 • wymagań normy ISO 9001;
 • rodzajów audytów oraz wymagania i obowiązków audytora wewnętrznego;
 • procesu przygotowania audytu;
 • procesu przeprowadzania audytu;
 • procesu raportowania audytu;
 • działań poaudytowych oraz działań korygujących;
 • audytowania w oparciu o wytyczne normy ISO 19011;
 • kontaktu interpersonalnego;
 • komunikacji podczas audytu.


Szkolenie ma charakter aktywny: wprowadzenie, wykłady, prezentacja przykładów, ćwiczenia grupowe, warsztaty, dyskusja. Po ukończonym szkoleniu słuchacz uzyska możliwość prowadzenia audytów wewnętrznych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe opracowane przez TÜV Rheinland Polska a po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymują Certyfikat.


Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
Wykładowcy: nauczyciele akademiccy Politechniki Koszalińskiej oraz trenerzy TÜV Rheinland Polska
Opłata za studia: Cena brutto: 950 zł
Czas trwania szkolenia: 2 dni
Kierownik Szkolenia: dr inż. Sylwia Mierzejewska
 

Kontakt:

dr inż. Sylwia Mierzejewska
Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Politechnika Koszalińska
Tel: 943478404, 402
sylwia.mierzejewska@tu.koszalin.pl