Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Koło naukowe ElektroEnerga
Opublikowano 01.09.2021 09:07

Koło naukowe ElektroEnerga (wcześniej Autoelektro) jest organizacją studencką zrzeszającą pasjonatów elektrotechniki i elektroniki. Tworzymy grupę ludzi pozytywnie nakręconych, którzy od prądu oczekują więcej niż tylko przepływu. Spotykamy się w salach 17D i 8D na ulicy Racławickiej.
Terminy spotkań są ustalane na bieżąco w zależności od zapotrzebowań. Realizujemy tematy zgłaszane przez: środowisko przemysłowe i członków koła. Zazwyczaj celem wybranego tematu jest odpowiedzenie na pytanie: „Czy można …?” lub „Czy teoria pokrywa się z praktyką?”.

Tematy badań są ustawiane w ten sposób, aby efekt końcowy przynosił korzyść dla studenta w postaci pracy dyplomowej.

 

Tematy zrealizowane (tylko wybrane, mające wykorzystanie w pokazach):

Tematy wolne:

 • Budowa stanowiska laboratoryjnego z wykorzystaniem mikrokontrolera ARDUINO do badania silników skokowych
 • Projekt i budowa stanowiska demonstracyjnego głośnika plazmowego
 • Projekt i budowa stanowiska laboratoryjnego do sterowania windą towarową
 • Projekt i budowa stanowiska laboratoryjnego bezprzewodowego systemu sterowania w inteligentnym domu     
 • Opracowanie algorytmu FFT dla sterownika Raspberry lub ARDUINO DUE wyznaczającego wartość skuteczną napięcia i prądu oraz przesunięcia fazowego między nimi dla kolejnych harmonicznych
 • Kalibracja działa elektromagnetycznego w celu zwiększenia energii pocisku
 • Kalibracja transformatora Tesli w celu zwiększenia energii wyładowania
 • Projekt i budowa muzycznego transformatora Tesli
 • Projekt i budowa stanowiska laboratoryjnego do sterowania windą towarową
 • Projekt i budowa stanowiska laboratoryjnego bezprzewodowego systemu sterowania w inteligentnym domu
 • Budowa stanowiska pomiarowego dla wyłącznika SN typu SCI4
 • Budowa stanowiska laboratoryjnego do lokalizacji uszkodzeń kabla
 • Budowa stanowiska pomiarowego do zespołu napędowego OpenLab
 • Budowa stanowiska laboratoryjnego do badania współpracy wyłącznika instalacyjnego selektywnego z innymi wyłącznikami instalacyjnymi
 • Budowa stanowiska laboratoryjnego do badania wyzwalaczy elektromagnetycznych

Dokumenty koła naukowego:

Opiekun naukowy koła: dr inż.Konrad Zajkowski (e-mail: konrad.zajkowski@tu.koszalin.pl)

Od 17.10.2018 zarząd koła stanowi zespół:

 • Przewodniczący: mgr Wolniewicz Katarzyna;
 • Wiceprzewodniczący: Guzowska Aleksandra;
 • Sekretarz: Buczko Katarzyna;
 • Członek zwyczajny: Sapieha Jakub;
 • Członek zwyczajny: Szachowski Robert.