Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

VIII Edycja Konkursu Stypendialnego ENERGA-OPERATOR SA - Wyniki konkursu
Opublikowano 19.08.2021 08:09

W dniu 27.11.2020 w kampusie "Racławicka" odbyło się przesłuchanie konkursowe studentów w ramach II etapu postępowania przyznającego stypendia fundowane przez firmę Energa Operator S.A.

Komisję stanowiły dwie osoby z firmy Energa Operator:

Marcin Minkiewicz, Dyrektor Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym,

Katarzyna Pająk, Kierownik Wydziału Zarządzania Personelem,

oraz dwie z ramienia PK:

dr hab. inż. Stanisław Duer, Katedra Energetyki,

dr inż. Konrad Zajkowski, Katedra Energetyki.

W tym roku stypendia zostały przyznane dla następujących studentów:

Drabarz Dawid, Energetyka sem.5

Kozdra Wojciech, Energetyka sem.5

Nesterowicz Bartosz, Energetyka sem.5

Pakosz Michał, Energetyka sem.5

Wróbel Grzegorz, Energetyka sem.5

Wszyscy zainteresowani przedstawili referat na jeden z wybranych tematów. Po przesłuchaniach komisja postanowiła wyróżnić prezentację Pana Dawida Drabarza.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Była to ósma edycja konkursu stypendialnego, organizowanego przez spółkę z branży energetycznej i uczelnię. Każdego roku mogą w nim wziąć udział studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia z kierunku Energetyka na Wydziale Mechanicznym. Do konkursu przystąpić mogą studenci studiów stacjonarnych kierunku Energetyka na semestrze V. Stypendium przyznawane jest na trzy semestry, tj. 15 miesięcy w wysokości ustalanej przez sponsora – firmę Energia. W tym roku wysokość stypendium wynosi 2500 złotych brutto miesięcznie. Stypendium to nie zamyka drogi w postępowaniu o stypendium naukowe PK.

Postępowanie konkursowe przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap to udowodnienie bardzo dobrych wyników w nauce, czyli analiza średnich ocen oraz dodatkowych osiągnięć ponadprzeciętnych, tj.: publikacje naukowe, zaangażowanie w kołach naukowych, itp. Etap drugi to wykazanie się wysokim poziomem wiedzy przed komisją konkursową. Każdy kandydat przedstawia prezentację tematyczną na określony temat.

Oprócz comiesięcznego stypendium, studenci mają dostęp do wiedzy praktycznej, zdobywanej bezpośrednio w firmie, co zwiększa szansę na późniejsze zatrudnienie w firmie Energa.

 

Zachęcamy studentów kierunku Energetyka o zwiększenie swoich szans w kolejnych edycjach konkursu poprzez podniesienie swoich wyników w nauce.