Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

VIII Edycja Konkursu Stypendialnego ENERGA-OPERATOR SA
Opublikowano 19.08.2021 08:07

Jak co roku o tej porze, mamy przyjemność poinformować, że rusza kolejna edycja konkursu
o przyznanie stypendium fundowanego przez ENERGA-OPERATOR SA.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów V semestru studiów dziennych pierwszego stopnia, Wydziału Mechanicznego, Kierunek Energetyka.

Przewidziano przyznanie maksymalnie 5 stypendiów, które wypłacane będą co miesiąc przez okres 15 miesięcy, poczynając od semestru piątego. Wysokość stypendiów przyznanych w tegorocznej edycji w ramach Programu Stypendialnego wynosić będzie 2 500 zł brutto miesięcznie.

Dla wybranych studentów ENERGA-OPERATOR SA przewiduje ciekawe praktyki i płatne staże,
dla naszych najlepszych stypendystów zaś, czekają miejsca pracy.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie do pobrania: Regulamin przyznawania stypendiów fundowanych przez Energa-Operator SA (załącznik do umowy).

Informujemy, że z kandydatami ubiegającymi się o stypendium, podczas spotkania z komisją kwalifikacyjną, zostanie przeprowadzona rozmowa na jeden z 9 tematów:

  1. Inteligentne rozwiązania techniczne w krajowej sieci dystrybucyjnej (Smart Grid)  – stan obecny i perspektywy.
  2. Odczyty zdalne we współczesnym świecie – przegląd technologii, szans i zagrożeń.
  3. Systemy klasy WFM (Workforce Menagment) – szansa czy zagrożenie?
  4. Źródła wytwórcze idealne dla instalacji prosumenckich – przegląd technologii i warunków prawnych w realiach polskich.
  5. Przegląd technologii budowy przewodów HTLS i porównanie ich parametrów technicznych – wskazanie rozwiązań rekomendowanych dla sieci 110 kV biorąc pod uwagę zdolności techniczne i aspekty ekonomiczne.
  6. Przegląd technologii ładowania samochodów elektrycznych. Ocena zagrożeń wynikających z szerokiego rozwoju ładowarek szybkiego ładowania dla pracy sieci elektroenergetycznej, propozycje rozwiązań umożliwiających ich niezakłóconą pracę w sieci.
  7. Przegląd i porównanie różnych technologii aparatury rozdzielczej stosowanej w rozdzielniach WN w Polsce i na świecie.
  8. Ocena możliwości zastosowania technologii próżniowej w wyłącznikach instalowanych w sieci 110 kV. Doświadczenia światowe. Wady i zalety w porównaniu z technologią SF6.
  9. Światowe kierunki rozwoju technologii medium izolacyjnego aparatury WN oraz medium gaszeniowego w wyłącznikach WN.

Tematykę wystąpienia wybiera kandydat i przygotowuje prezentację na maksymalnie 8 minut.
Prezentacje przed komisją będą odbywać się w listopadzie 2019.

Pierwszym krokiem do aplikowania do programu jest złożenie do dziekanatu wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.

Wnioski można składać do 20 października 2020 roku, do godz. 15.00, do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.

Regulamin/wniosek do pobrania.