Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

VI Edycja Konkursu Stypendialnego ENERGA-OPERATOR SA
Opublikowano 19.08.2021 08:05

Mamy przyjemność poinformować, że rusza kolejna edycja konkursu o przyznanie stypendium fundowanego przez ENERGA-OPERATOR SA. Konkurs przeznaczony jest dla studentów III i V semestru studiów dziennych pierwszego stopnia, Wydziału Mechanicznego, Kierunek Energetyka.

Przewidziano przyznanie 8 stypendiów, które wypłacane będą co miesiąc przez okres 10 miesięcy. Wysokość stypendiów przyznanych w tegorocznej edycji w ramach Programu Stypendialnego wynosić będzie 1200 zł brutto miesięcznie.

Dla wybranych studentów ENERGA-OPERATOR SA przewiduje ciekawe praktyki i płatne staże.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie do pobrania: Regulamin przyznawania stypendiów fundowanych przez Energa-Operator SA (załącznik do umowy).

Informujemy, że z kandydatami ubiegającymi się o stypendium, podczas spotkania z komisją kwalifikacyjną, zostanie przeprowadzona rozmowa na jeden z 10 tematów:

 

1.       Wpływ rozwoju elektromobilności na rynek elektroenergetyczny.
2.       Ochrona środowiska – paliwa ekologiczne vs nieekologicznie.
3.       Wpływ mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) na parametry jakościowe energii elektrycznej.
4.       Diagnostyka  urządzeń  elektroenergetycznych SN – narzędzia, technologie.
5.       Klastry energii i spółdzielnie energetyczne – ich rola w systemie elektroenergetycznym.
6.       Towarowa Giełda Energii - czynniki wpływające na cenę energii elektrycznej gospodarstw domowych.
7.       Diagnostyka w liniach elektroenergetycznych SN - rejestracja zakłóceń i lokalizacja zwarć.
8.       Tendencje rozwoju linii napowietrznych i kablowych SN i nn. 
9.       Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych.
10.     Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć.

 

Tematykę wybiera kandydat i przygotowuje prezentację na maksymalnie 15 minut. Prezentacje przed komisją będą odbywać się w listopadzie 2018 roku.

Pierwszym krokiem do aplikowania do programu jest złożenie do dziekanatu wypełnionego wniosku wraz z załącznikami. Wnioski można składać do 26 października 2018 roku do godziny 15.00 do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.

Regulamin przyznawania stypendiów fundowanych

Wzór wniosku