Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

V Edycja Konkursu Stypendialnego ENERGA-OPERATOR SA
Opublikowano 19.08.2021 08:04

Jak co roku o tej porze, mamy przyjemność poinformować, że rusza kolejna edycja konkursu o przyznanie stypendium fundowanego przez ENERGA-OPERATOR SA.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów  III i V semestru studiów dziennych pierwszego stopnia, Wydziału Mechanicznego, Kierunek Energetyka.

Przewidziano przyznanie maksymalnie 8 stypendiów, które wypłacane będą co miesiąc przez okres 10 miesięcy, poczynając od semestru zimowego. Wysokość stypendiów przyznanych w tegorocznej edycji w ramach Programu Stypendialnego wynosić będzie 1 200 zł brutto miesięcznie.

Dla wybranych studentów ENERGA-OPERATOR SA przewiduje ciekawe praktyki i płatne staże, dla naszych najlepszych stypendystów zaś, czekają miejsca pracy.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie do pobrania: Regulamin przyznawania stypendiów fundowanych przez Energa-Operator SA (załącznik do umowy).

Informujemy, że z kandydatami ubiegającymi się o stypendium, podczas spotkania z komisją kwalifikacyjną, zostanie przeprowadzona rozmowa na jeden z 8 tematów:

 • Odczyty zdalne we współczesnym świecie – przegląd technologii, szans i zagrożeń.
 • Systemy klasy WFM (Workforce Menagment) – szansa czy zagrożenie?
 • Źródła wytwórcze idealne dla instalacji prosumenckich – przegląd technologii i warunków prawnych
  w realiach polskich.
 • Przegląd technologii budowy przewodów HTLS i porównanie ich parametrów technicznych – wskazanie rozwiązań rekomendowanych dla sieci 110 kV biorąc pod uwagę zdolności techniczne i aspekty ekonomiczne.
 • Przegląd technologii ładowania samochodów elektrycznych. Ocena zagrożeń wynikających z szerokiego rozwoju ładowarek szybkiego ładowania dla pracy sieci elektroenergetycznej, propozycje rozwiązań umożliwiających ich niezakłóconą pracę w sieci.
 • Przegląd i porównanie różnych technologii aparatury rozdzielczej stosowanej w rozdzielniach WN
  w Polsce i na świecie.
 • Ocena możliwości zastosowania technologii próżniowej w wyłącznikach instalowanych w sieci 110 kV. Doświadczenia światowe. Wady i zalety w porównaniu z technologią SF6.
 • Światowe kierunki rozwoju technologii medium izolacyjnego aparatury WN oraz medium gaszeniowego w wyłącznikach WN.


Tematykę wystąpienia wybiera kandydat i przygotowuje prezentację na maksymalnie 15 minut.
Prezentacje przed komisją będą odbywać się w listopadzie 2017.

Pierwszym krokiem do aplikowania do programu jest złożenie do dziekanatu wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.

Wnioski można składać do 20 października 2017 roku, do godz. 15.00, do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.