Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

X Edycja Konkursu Stypendialnego ENERGA-OPERATOR SA - Wyniki
Opublikowano 03.01.2023 08:50

W dniach 19-20.12.2022 odbyły się przesłuchania konkursowe studentów w ramach II etapu postępowania przyznającego stypendia fundowane przez firmę Energa Operator S.A.

Z naszej Uczelni stypendia otrzymali:

  1. Michał Halak,
  2. Jan Kołodziejczak,
  3. Jakub Sawicki.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Od tego roku zmienił się sposób postępowania. Przewidziano przyznanie łącznie 10 stypendiów (dla studentów wyłonionych ze wszystkich Uczelni współpracujących z firmą Energa-Operator S.A.), które wypłacane będą co miesiąc przez okres 15 miesięcy, poczynając od semestru piątego. Wysokość stypendiów przyznanych w tegorocznej edycji w ramach Programu Stypendialnego wynosi 2 500 zł brutto miesięcznie. Ponadto dla wybranych studentów Energa-Operator S.A. przewiduje ciekawe praktyki i płatne staże, a dla najlepszych stypendystów czekają miejsca pracy.

W tym roku Komisję Stypendialną tworzyli pracownicy Energa-Operator SA w składzie:

  • Magdalena Grzymkowska - Inżynier Wiodący ds. Standaryzacji Technicznej, Departament Majątku Sieciowego
  • Grzegorz Kuczkowski - Dyrektor Departamentu Majątku Sieciowego
  • Martyna Zakrocka - Specjalista ds. Zarządzania Personelem, koordynator Programu Energia do Nauki

Z ramienia Politechniki Koszalińskiej do tegorocznego konkursu startowało pięcioro studentów Energetyki z semestru 5. Komisja oceniła pozytywnie przesłane wnioski, co oznacza, że wszyscy zgłoszeni studenci mieli szanse na zaprezentowanie wybranego tematu przed Komisją Stypendialną.

Każdy ze studentów otrzymał indywidualne zaproszenie na spotkanie z Komisją. Studenci mieli 8 minut na zaprezentowanie tematu, a następnie około 12 minut rozmowy z Komisją. Przesłuchania odbyły się w formie online.

Studenci wybrali różne tematy z listy dostępnych, a wiedza wielu z nich wykraczała poza ramy, których oczekiwano. Komisja wyróżniła przede wszystkim osoby, które wykazały się zaangażowaniem w poznanie wybranego tematu, doceniając jakość prezentacji i przygotowany materiał.

Komisja Stypendialna Energa-Operator SA przyznała stypendia w ramach programu Energ(i)a do Nauki łącznie dla dziewięciu studentów ze wszystkich Uczelni. Cztery stypendia trafiły na Politechnikę Gdańską, po jednym na Politechnikę Bydgoską i na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Politechnika Koszalińska otrzymała trzy stypendia. Oznacza to 33% skuteczność naszych studentów na tle wszystkich Uczelni w programie stypendialnym.

Zachęcamy studentów kierunku Energetyka o zwiększenie swoich szans w kolejnych edycjach konkursu poprzez podniesienie swoich wyników w nauce.

Przyszłych zainteresowanych informujemy, że postępowanie konkursowe przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap to udowodnienie bardzo dobrych wyników w nauce, czyli analiza średnich ocen oraz dodatkowych osiągnięć ponadprzeciętnych, tj.: publikacje naukowe, zaangażowanie w kołach naukowych, itp. Etap drugi to wykazanie się wysokim poziomem wiedzy przed komisją konkursową. Każdy kandydat przedstawia prezentację tematyczną na określony temat.

Oprócz comiesięcznego stypendium, studenci mają dostęp do wiedzy praktycznej, zdobywanej bezpośrednio w firmie, co zwiększa szansę na późniejsze zatrudnienie w firmie Energa.