Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

X Edycja Konkursu Stypendialnego ENERGA-OPERATOR SA
Opublikowano 21.11.2022 13:26

X Edycja Konkursu Stypendialnego ENERGA-OPERATOR SA


Jak co roku o tej porze, mamy przyjemność poinformować, że rusza kolejna edycja konkursu
o przyznanie stypendium fundowanego przez ENERGA-OPERATOR SA.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów V semestru studiów dziennych pierwszego stopnia, Wydziału  Mechanicznego, Kierunek Energetyka.

Przewidziano przyznanie łącznie 10 stypendiów (dla studentów wyłonionych ze wszystkich uczelni współpracujących z firmą Energa-Operator S.A.), które wypłacane będą co miesiąc przez okres 15 miesięcy, poczynając od semestru piątego. Wysokość stypendiów przyznanych w tegorocznej edycji w ramach Programu Stypendialnego wynosić będzie 2 500 zł brutto miesięcznie.

Dla wybranych studentów ENERGA-OPERATOR SA przewiduje ciekawe praktyki i płatne staże,
dla naszych najlepszych stypendystów zaś, czekają miejsca pracy.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie do pobrania: Regulamin przyznawania stypendiów fundowanych przez Energa-Operator SA (wersja robocza).

Informujemy, że z kandydatami ubiegającymi się o stypendium, podczas spotkania z komisją kwalifikacyjną, zostanie przeprowadzona rozmowa na jeden z 11 tematów:

 1. Cable pooling (źródła wiatrowe + źródła fotowoltaiczne) jako sposób na efektywne wykorzystanie potencjału infrastruktury energetycznej.
 2. Wykorzystanie magazynów energii jako uzupełnienie cable pooling’u.
 3. Usługi elastyczności jako sposób na zwiększenie efektywności pracy systemu i sieci dystrybucyjnej. Przykłady innowacyjnych projektów w Polsce i w Europie związanych z usługami elastyczności.
 4. Metody diagnostyki wyładowań niezupełnych w układach izolacyjnych oraz ich znaczenie w eksploatacji sieci.
 5. Klastry energii – perspektywy rozwoju w Polsce i wpływ na bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego.
 6. Światowe kierunki rozwoju technologii medium izolacyjnego aparatury WN oraz medium gaszeniowego w wyłącznikach WN.
 7. Zasady określania obszaru i weryfikacji Zespolonej Instalacji Uziemiającej.
 8. Obciążalność statyczna i dynamiczna linii napowietrznych i kablowych WN – możliwości efektywnego wykorzystania możliwości przesyłowych linii.
 9. Produkcja zielonego wodoru w celu zwiększenia potencjału źródeł OZE.
 10. Elektrolizer wodorowy jako magazyn energii.
 11. Reaktory jądrowe SMR – przegląd dostępnych rozwiązań i kierunki rozwoju na świecie.

 

Tematykę wystąpienia wybiera kandydat i przygotowuje prezentację na maksymalnie 8 minut.
W tym roku prezentacje przed komisją odbywać się będą online w grudniu.

Pierwszym krokiem do aplikowania do programu jest złożenie do dziekanatu wypełnionego wniosku
wraz z załącznikami.

Wnioski można składać do 22 listopada 2022 roku, do godz. 12.00, do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.