Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Szkolenie 1. Szkolenie z programowania tokarek CNC systemem HAAS - 3-8.11.2022 r.
Opublikowano 16.11.2022 09:09