Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Szkolenie 6. Szkolenie z zakresu: Praktyczne zastosowanie metod elementów skończonych - 21-23.06.2022.
Opublikowano 01.07.2022 16:48