Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Wizyta studyjna w Goodvalley Polska studentów kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka w dniu 19.05.2022
Opublikowano 13.06.2022 11:42