Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Wizyta studyjna studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn w firmie Kospel S.A. w Koszalinie w dniu 11.05.2022 r.
Opublikowano 30.05.2022 11:11