Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Wizyta studyjna studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn w firmie Intermetal w Koszalinie w dniu 18.05.2022 r.
Opublikowano 30.05.2022 11:11