Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

SKN FOODING
Opublikowano 05.05.2022 11:27

Strona WWW:

http://www.fooding.wm.tu.koszalin.pl/index.html

Studenckie Koło Naukowe Fooding

Opiekunem SKN FOODING jest dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski, prof. PK z Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego.

Koło funkcjonuje już ponad 10 lat. zajmuje się generalnie inżynierią i technologią przetwórstwa żywności, a zwłaszcza systemami pakowania produktów oraz zagadnieniami przetwórstwa i recyklingu tworzyw polimerowych, zwłaszcza opakowaniowych.

Realizuje projekty badawcze, jednym z ostatnich był  realizowany przez Karola Majchrzaka, (Prezesa Zarządu SKN Fooding w kadencji 2015-2016) projekt pt. Badania rozwojowe opakowań biodegradowalnych.  Badania prowadzono w laboratorium Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Politechniki Koszalińskiej. Scharakteryzowano surowce i etapy badań, które na drodze eksperymentów doprowadziły do opracowania receptury biodegradowalnego materiału opakowaniowego, który jest smaczny i może być zjedzony przez człowieka. Następnie opracowano technikę formowania naczyń i wykonano prototypowe egzemplarze. Stworzono innowacyjne opakowanie do produktu typu płatki z mlekiem, które jest wykonane z produktów przemysłu zbożowo-młynarskiego i nie tylko jest funkcjonalne i przyjazne środowisku ale po opróżnieniu może być ze smakiem skonsumowane.

W 2017/2018 roku SKN Fooding, dzięki wsparciu władz Wydziału Mechanicznego i władz Rektorskich PK, zbudowało zestaw modelowych komór degradacyjnych i obecnie rozpoczyna badania podatności na degradację tworzyw i kompozytów opakowaniowych. Komory zostały zgłoszone do organizowanego przez Forum Uczelni Technicznych Ogólnopolskiego Konkursu Kół Naukowych KoKon 2018.

Inne statutowe działania SKN Fooding o utrzymywanie współpracy z funkcjonującymi w bliższym lub dalszym otoczeniu Koszalina okolicy firmami głownie z branży spożywczej ale również  opakowaniowej i recyklingowej. Współpraca umożliwia realizacje wspólnych badan oraz nawiązywanie kontaktów pomiędzy studentami i otoczeniem gospodarczym. Jednym z przejawów działania SKN Fooding jest działanie Panelu Sensorycznego, który na potrzeby okolicznych firm przeprowadza oceny jakości i  zgodności produktów z oczekiwaniami konsumentów. Inne wa.żne działania to utrzymywanie kontaktu z lokalnymi firmami poprzez wizyty studyjne mające na celu zapoznanie z liniami produkcyjnymi i technologią oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Jednym z większych sukcesów SKN Fooding była organizacja (wraz z PizzaHut) w 2013 roku konkursu kulinarnego StudentChef of Politechnika Koszalińska.

SKN Fooding uczestniczy w Festiwalach Nauki, konferencjach ale nie tylko, organizuje również wyjazdy terenowe do okolicznych przedsiębiorstw, bywa na tragach branżowych, czasem organizuje wyjazdy studyjne za granicę: w 2015 roku aktywiści Koła uczestniczyli w wyjeździe do Technical University in Zvolen na Słowacji a w 2016 do Szent István University w Godolloo na Węgrzech.

 

Zarząd SKN FOODING na kadencję 2010-2011

Przewodniczący:

Arkadiusz Wnuk – TŻiŻC,

V-ce przewodniczący:

Agnieszka Rymczuk – TŻiŻC,

Sekretarz:

Paulina Kraszewska – TŻiŻC,

 

Zarząd SKN FOODING na kadencję 2012-2013

Przewodniczący:

Krzysztof Górka – TŻiŻC,

V-ce przewodniczący:

Ewelina Matuszewska – TŻiŻC,

Paulina Chełchowska  – TŻiŻC,

Sekretarz i skarbnik:

Natalia Staniszewska– TŻiŻC.

Katarzyna Szewczyk – TŻiŻC,

 

Zarząd SKN FOODING na kadencję 2013-2014

 

Przewodniczący:

            Natalia Staniszewska –  TŻiŻC,

V-ce przewodniczący:

            Paulina Chełchowska   – TŻiŻC,

Sekretarz:

            Ewelina Matuszewska – TŻiŻC,

Skarbnik:

            Alicja Koralewska – TŻiŻC.

 

Zarząd SKN FOODING na kadencję 2015-2016

Przewodniczący:

Karol Majchrzak – TŻiŻC,

V-ce przewodniczący:

aEwelina Matuszewska – TŻiŻC,

Sekretarz i skarbnik:

aAlicja Koralewska – TŻiŻC.

 

Zarząd SKN FOODING na kadencję 2016-2017

Przewodniczący:

Karolina Janicka – TŻiŻC,

V-ce przewodniczący:

Agata Ponikwia – TŻiŻC,

Sekretarz i skarbnik:

Michał Karpiński – TŻiŻC.

 

Zarząd SKN FOODING na kadencję 2017-2018

Przewodniczący:

Błażej Drzewiecki – TŻiŻC,

V-ce przewodniczący:

Michał Piecuch – TŻiŻC,

Sekretarz i skarbnik:

Patrycja Martyniak – TŻiŻC.