Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności i Żywienia
Opublikowano 05.05.2022 11:14

Koło naukowe działa przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskie z udziałem studentów głównie z kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka i pracowników Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego.

Jest organizacją zrzeszającą studentów, których celem jest praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu techniki w przetwórstwie spożywczym oraz technologii żywności i żywienia.

Członkowie Koła poszerzają swoje zainteresowania naukowe głównie w takich obszarach tematycznych jak: browarnictwo, winiarstwo, biotechnologia żywności, nowoczesne technologie przetwórstwa żywności, a także towaroznawstwo.

Nawiązana jest współpraca z przetwórstwem spożywczym, np. browarem w Koszalinie, ale także spoza miasta oraz innymi Jednostkami Naukowymi krajowymi i zagranicznymi.

Działalność Koła opiera się również na realizowaniu projektów badawczych i prezentowaniu wyników swoich badań podczas konferencji i sesji naukowych, zarówno ogólnokrajowych, jak i w ramach własnej uczelni.

Każdy może zgłosić swój pomysł i realizować projekty badawcze, korzystając z pomocy pracowników Wydziału oraz licznych laboratoriów znajdujących się na Politechnice Koszalińskiej.

Opiekn koła: Dr inż. Monika Sterczyńska 

Szukaj nas również na https://www.facebook.com/TZiZCzWMPK/