Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

STUDENCI WYDZIAŁU MECHANICZNEGO Z WIZYTĄ W FIRMIE DRUTEX S.A.
Opublikowano 01.12.2021 10:26

W dniu 26.11.2021 roku grupa studentów Wydziału Mechanicznego PK z kierunków: Mechanika
i budowa maszyn, Mechatronika i Energetyka wraz z Kolegium Dziekański WM, zrealizowała wizytę studyjną w firmie Drutex S.A w Bytowie.

Wizyta trwała 5 godzin i była podzielona na dwie części. W części pierwszej wizyty Pan Adam Leik Dyrektor ds. Kadr przybliżył studentom firmę rozpoczynając od historii powstania po czasy współczesne. Zaprezentował także ofertę produktową firmy. Ponadto Pan Adam Leik przedstawił studentom możliwości i warunki realizacji staży, praktyk oraz zatrudnienia i realizacji ścieżki kariery w firmie Drutex S.A.

W drugiej części wizyty pracownicy firmy oprowadzali studentów po poszczególnych działach krótko je charakteryzując.  Studenci odwiedzili między innymi: showroom, dział wtryskarek, dział wytłaczarek, malarnię, montownię elementów oraz laboratoria. W trakcie wizyty Kolegium Dziekańskie prowadziło rozmowy z przedstawicielami firmy w zakresie współpracy firmy Druex z Wydziałem Mechanicznym PK w zakresie kształcenia studentów i realizacji projektów badawczych.