Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

IX Edycja Konkursu Stypendialnego ENERGA-OPERATOR SA
Opublikowano 22.10.2021 17:56

Jak co roku o tej porze, mamy przyjemność poinformować, że rusza kolejna edycja konkursu
o przyznanie stypendium fundowanego przez ENERGA-OPERATOR SA.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów V semestru studiów dziennych pierwszego stopnia, Wydziału  Mechanicznego, Kierunek Energetyka.

Przewidziano przyznanie maksymalnie 5 stypendiów, które wypłacane będą co miesiąc przez okres
15 miesięcy, poczynając od semestru piątego. Wysokość stypendiów przyznanych w tegorocznej edycji w ramach Programu Stypendialnego wynosić będzie 2 500 zł brutto miesięcznie.

Dla wybranych studentów ENERGA-OPERATOR SA przewiduje ciekawe praktyki i płatne staże,
dla naszych najlepszych stypendystów zaś, czekają miejsca pracy.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie do pobrania: Regulamin przyznawania stypendiów fundowanych przez Energa-Operator SA (załącznik do umowy).

Informujemy, że z kandydatami ubiegającymi się o stypendium, podczas spotkania z komisją kwalifikacyjną, zostanie przeprowadzona rozmowa na jeden z 11 tematów:

 

 1. Sposoby ograniczania wskaźników SAIDI (CTP) i SAIFI (CP). Aspekt techniczny i ekonomiczny.
 2. Linie 15 kV – kablowe czy napowietrzne? Aspekt techniczny i ekonomiczny w kontekście budowy i eksploatacji.
 3. Grafen jako materiał przyszłości w branży technologicznej – nowoczesne baterie i akumulatory.
 4. Wykorzystanie automatycznej regulacji napięcia transformatorów w zakresie zapewnienia stabilności napięcia w sieciach dystrybucyjnych.
 5. Oględziny sieci napowietrznych z wykorzystaniem dronów – aspekty techniczne i prawne.
 6. Magazyny energii w instalacjach odbiorczych/prosumenckich. Jeszcze innowacja czy już konieczność?
 7. Utylizacja paneli fotowoltaicznych. Obecna sytuacja na rynku i perspektywa rozwoju dla branży recyklingu.
 8. Metody badania stanu izolacji w sieci elektroenergetycznej.
 9. Energetyka jądrowa kiedyś i dziś. Przegląd obecnych technologii i kierunki rozwoju.
 10. Prosumenci - ich wpływ na jakość i niezawodność dostaw energii elektrycznej.
 11. Odczyty zdalne we współczesnym świecie – przegląd technologii, szans i zagrożeń.

 

Tematykę wystąpienia wybiera kandydat i przygotowuje prezentację na maksymalnie 8 minut.
Prezentacje przed komisją będą odbywać się w listopadzie 2021.

Pierwszym krokiem do aplikowania do programu jest złożenie do dziekanatu wypełnionego wniosku
wraz z załącznikami.

Wnioski można składać do 7 listopada 2021 roku, do godz. 15.00, do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.


Pliki do pobrania: