Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Wizyta studyjna w Browarze Van PUR S.A. studentów kierunku TŻiŻCz.
Opublikowano 21.10.2021 10:11

OPIS MERYTORYCZNY WIZYTY STUDYJNEJ

w ramach projektu „ Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”

Miejsce wizyty:

Browar Van PUR S.A. Koszalin ul. Spłódzielcza 8

Ilość godzin:

11.00 – 13.30 – 1,5h

Termin:

17.12.2019

W dniu 17.12.2019 roku odbyła się wizyta studyjna w Browarze Van PUR S.A. oddział Koszalin, w której uczestniczyli studenci kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (sem. V), Wydziału Mechanicznego. Udział wzięło 14 osób. Celem wizyty było zapoznanie studentów z techniką i technologią produkcji piwa w Browarze Koszalin firmy Van Pur S.A., który wytwarza średnio 140 rodzajów piw w tym około 60% tej produkcji przeznaczona jest na eksport. Przewodnikiem był pracownik Browaru Pan Przemysław Celmar, który na co dzień pracuje jako kierownik warzelni. Pan Celmar zapoznał studentów szczegółowo z procesami zachodzącymi podczas warzenia piwa, jak również pokazał proces mielenia ziarna jęczmienia, słodu jęczmiennego i karmelowego oraz przedstawił sposoby łączenia składników i dobór proporcji. Studenci mieli również możliwość zadawania pytań pracownikom na każdym etapie zwiedzania Browaru.

Studenci zostali zapoznani z zasadami BHP oraz wytycznymi systemu HACCP w Browarze, mieli możliwość obserwacji pracy technologa na warzelni, fermentowni i leżakowani oraz podczas rozlewu i magazynowania piwa. Przewodnik omówił także wykorzystanie enzymów w produkcji piwa, systemy mycia CIP w browarze oraz zasady dotyczące ochrony środowiska, jakie są przestrzegane przez wszystkich pracowników. Przedstawiono i omówiono również ogólne informacje dotyczące dziennej i rocznej produkcji piwa. Pracownicy poszczególnych działów chętnie odpowiadali na pytania zadawane przez studentów, związane między innymi z zadaniami technologa podczas pracy na warzelni czy w dziale kontroli procesu, sposobu dosładzania brzeczki piwnej lub kontroli mikrobiologicznej warek itp. Oprócz aspektów technologicznych produkcji piwa niewątpliwie atutem wizyty studyjnej było spotkanie z technologami pracującymi w Browarze oraz możliwość obserwowania ich zadań w pracy. Niektórzy z tych pracowników to absolwenci kierunku technologia żywności i żywienie człowieka czy kierunku budowa i eksploatacja maszyn, Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, co wywarło na studentach ogromne wrażenie i zainteresowanie. Czas wizyty studyjnej na terenie Browaru Koszalin to 1,5 godziny.

 

Opiekun wizyty studyjnej:

dr inż. Małgorzata Smuga-Kogut