Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Wizyta studyjna w Meden-Inmed studentów kierunku Mechanika i Budowa maszyn
Opublikowano 21.10.2021 07:48

OPIS MERYTORYCZNY WIZYTY STUDYJNEJ

w ramach projektu „ Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”

Wizyta studyjna została zorganizowana dla studentów siódmego semestru, kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, Wydziału Mechanicznego, Politechniki Koszalińskiej. Wzięło w niej udział 8 osób. Celem wizyty było zapoznanie studentów z najlepszymi praktykami w zakresie projektowania i wytwarzania wyrobów, gospodarki materiałowej, organizacji łańcucha dostaw, relacji z klientami itp.

Grupę studentów przywitał Wiceprezes Spółki Meden-Inmed Pan Franciszek Sobczak. Na wstępie przybliżył studentom specyfikę firmy. Podczas dyskusji studenci dowiedzieli się, że firma zatrudnia obecnie 350 osób, które zajmują się realizacją zamówień z zakresu aparatury rehabilitacyjnej. Obecnie firma posiada w swojej ofercie ponad tysiąc rodzajów stołów terapeutycznych, oprócz tego produkuje urządzenia do termoterapii, hydroterapii, urządzenia wspomagające rehabilitowanych poprzez odciążanie uszkodzonych części ciała a także urządzenia ułatwiające opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Firma ta jako jedyna na świecie gwarantuje 2 tygodniowy okres realizacji zamówienia.

Po zakończeniu dyskusji ok. godziny 12:00 Wiceprezes Spółki zaprosił studentów do obejrzenia każdego etapu produkcji. Obchód po firmie rozpoczęto od biura projektowego i zarządzania produkcją. Następnie studenci zostali oprowadzeni po hali na której montowana jest elektronika wykorzystywana w produkcji. W następnej kolejności zaprezentowano studentom lakiernie i omówiono wykorzystywane w firmie metody nanoszenia powłok ochronnych.

Studenci mieli również okazję obejrzeć spawalnie i komorę w której śrutuje się powierzchnię elementów po procesie spawania i cięcia laserowego.

Kolejną halą po której oprowadził studentów Wiceprezes Spółki była tapicernia. W tej hali Pan Franciszek Sobczak opowiedział o metodach cięcia wypełnień oraz powłok tapicerskich, a pracownik firmy zaprezentował w jaki sposób wycinane są elementy drewnopochodne i obicia tapicerskie wykorzystywane w produkcji.

Po obejrzeniu prezentacji grupę studentów oprowadzono po magazynie surowców oraz hali wyposażonej we frezarki, tokarki, giętarki i urządzenia do cięcia laserowego.

Na tej hali Pan Sobczak wraz z pracownikami opowiedzieli z jakimi problemami produkcyjnymi spotkali się do tej pory i w jaki sposób je rozwiązano. Dodatkowo zaprezentowano oryginalną metodę wiercenia cienkich blach podczas której blacha wyciągana jest w miejscu wiercenia. Dzięki takiej operacji możliwe jest nagwintowanie otworów wykonywanych w cienkich blachach. Na koniec obchodu po firmie studenci obejrzeli magazyn produktów gotowych.

Część pokazową wizyty studyjnej zakończono ok. godziny 14:00, po której studenci udali się na salę konferencyjną na której odbyła się dyskusja kończącą wizytę. Podczas niej Wiceprezes Spółki odpowiadał na pytania zadawane ze strony studentów związane między innymi z technikami termicznego wiercenia otworów, spawania elementów wykonanych ze stali specjalnych, frezowania i wycinania płyt drewnopochodnych, proszkowego nanoszenia powłok, utylizacją odpadów i inne. Na koniec dyskusji Pan Sobczak zapoznał studentów z charakterem i możliwościami pracy w zakładzie, którą mogliby rozpocząć już podczas studiów. Czas wizyty studyjnej na terenie Meden-Inmed to 4 godziny.

 

Opiekun wizyty studyjnej:

dr inż. Maciej Kasperowicz