Wydział Humanistyczny
Politechniki Koszalińskiej

Wydziałowa Komisja ds. Procesu Dyplomowania

dr hab. Wojciech Klepuszewski, prof. PK - przewodniczący

prof. zw. dr hab. Czesław Partacz  

dr hab. Zbigniew Werra , prof. PK

dr hab. Janina Świrko, prof. PK

dr hab. Marek Pogonowski, prof. PK