Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Zasady udziału w programie:

  • projekt doktoratów wdrożeniowych w Politechnice Koszalińskiej będzie realizowany w ramach programu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy”, którego wnioskodawcą będzie Politechnika Koszalińska, jako uczelnia akademicka prowadząca Szkołę Doktorską,
  • kandydatem na doktoranta może być pracownik przedsiębiorstwa lub osoba, na zatrudnienie której przedsiębiorstwo wyrazi wstępną zgodę w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w ramach programu,
  • przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić doktorantowi realizującemu doktorat wdrożeniowy opiekuna pomocniczego monitorującego postępy doktoranta w prowadzeniu działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej,
  • opiekunem pomocniczym może być osoba ze stopniem doktora lub z doświadczeniem w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej / społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego, o trwałym charakterze; a jego kwalifikacje powinny być potwierdzone dokumentami lub oświadczeniem kandydata na opiekuna pomocniczego,
  • przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” nie może trwać dłużej niż 4 lata,
  • doktorat wdrożeniowy realizowany jest na podstawie umowy trójstronnej między Politechniką Koszalińską, przedsiębiorstwem oraz doktorantem (przykładowy wzór umowy zawarto w załączniku 1).

Osoby zainteresowane udziałem w programie "Doktorat wdrożeniowy w Politechnice Koszalińskiej" mogą kontaktować się z Sekretariatem Szkoły Doktorskiej:

e-mail: szkoladoktorska@tu.koszalin.pl, tel. 94 34 86 638

Chętnie udzielimy wsparcia!