Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Główne założenia programu:

  • doktorant ma za zadanie przygotować rozprawę doktorską, która usprawni działanie przedsiębiorstwa,
  • nad pracą doktoranta sprawuje pieczę dwóch opiekunów – promotor z ramienia uczelni i opiekun projektu ze strony przedsiębiorstwa,
  • rozprawa doktorska jest przygotowywana w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW),
  • doktorant realizuje program kształcenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej.