Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

NABÓR 2023 - ZŁÓŻ WNIOSEK DO 26 MAJA

Szkoła Doktorska Politechniki Koszalińskiej zaprasza do udziału w programie „Doktorat wdrożeniowy w Politechnice Koszalińskiej”, wspierającym przygotowywanie przez pracowników przedsiębiorstw tzw. doktoratów wdrożeniowych. Doktorat wdrożeniowy jest programem, który pozwala połączyć pracę badawczą z wykonywaniem obowiązków na rzecz pracodawcy. Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią.

Korzyści dla firm

Program odpowiada na rzeczywiste problemy firm, które zatrudniając doktoranta, mogą liczyć na nowatorskie rozwiązanie problemu technologicznego, z którym się zmagają. Zatrudnienie specjalisty, który poświęci kilka lat na rozwiązanie konkretnego zagadnienia, przekłada się na przewagę rynkową przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa, jako rezultat doktoratu wdrożeniowego, otrzymują oryginalne rozwiązanie problemu z pełnią praw do niego. Zagraniczne ewaluacje efektów tego programu udowadniają, że przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w programie, wykazują wyższą aktywność patentową i szybciej zwiększają zatrudnienie w porównaniu z podobnymi przedsiębiorstwami, które do programu nie przystąpiły.

Pracodawca, którego pracownik jest uczestnikiem programu może skorzystać z odliczenia kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zapis ten był wprowadzony II ustawą o innowacyjności, która weszła w życie 1 stycznia 2018r.

Korzyści dla doktoranta

Doktorant otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Jedno – za pracę w przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium wynosi 3450 zł. Po przeprowadzeniu oceny śródokresowej stypendium wzrasta do 4450 zł.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie "Doktorat wdrożeniowy w Politechnice Koszalińskiej" mogą kontaktować się z Sekretariatem Szkoły Doktorskiej:

e-mail: szkoladoktorska@tu.koszalin.pl, tel. 94 34 86 638

Chętnie udzielimy wsparcia!

Główne założenia programu:

  • doktorant ma za zadanie przygotować rozprawę doktorską, która usprawni działanie przedsiębiorstwa,
  • nad pracą doktoranta sprawuje pieczę dwóch opiekunów – promotor z ramienia uczelni i opiekun projektu ze strony przedsiębiorstwa,
  • rozprawa doktorska jest przygotowywana w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW),
  • doktorant realizuje program kształcenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej.