powrót do wersji graficznej
A- A A+

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

Start
AKTUALNE WYDARZENIA
Archiwum wydarzeń
Artykuły z kategorii - NAUKA
2021-05-12
Nowoczesne laboratorium automatyki i sterowania powstało na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Dzięki tej pracowni studenci będą mogli zdobyć wiedzę i kompetencje w zakresie innowacyjnej automatyki wpisującej się w ideę Przemysłu 4.0.
więcej
2021-04-14
Politechnika Koszalińska włącza się w działania naukowe zwiększające bezpieczeństwo sanitarne. Wspólnie z firmą Alplast z powiatu kołobrzeskiego opracowuje model urządzenia oczyszczającego powietrze i regulującego jego wilgotność.
więcej
2021-04-07
Dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof. PK z Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Wydziału Mechanicznego, kolejny raz został recenzentem doktoratu dla Uniwersytetu ITMO w Sankt Petersburgu.
więcej
2021-03-31
Postanowieniem z 22 marca 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał dziekanowi Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej dr. hab. inż. Waldemarowi Kuczyńskiemu, prof. PK tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach: inżynieria mechaniczna oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Prof. Waldemar Kuczyński dołączył do grona profesorów tytularnych PK.
więcej
2021-03-31
Dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. PK z katedry Energetyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej został zaproszony przez szwajcarskie wydawnictwo MDPI do pełnienia funkcji redaktora specjalnego wydania pisma naukowego „Energies”, które będzie poświęcone inteligentnym systemom wspomagającym użytkowanie i eksploatację obiektów technicznych.
więcej
2021-03-29
Naukowcy z Politechniki Koszalińskiej wspólnie z firmą ITS pracują nad stworzeniem optymalnej przegrody budowlanej stosowanej w budownictwie szkieletowym drewnianym. Dzięki temu na Pomorzu będzie mogło powstać więcej wygodnych domów o takiej konstrukcji.
więcej
2021-03-24
Z przyjemnością informujemy, że opublikowany przez czasopismo „Neural Computing and Applications” artykuł, którego autorami są dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK z Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej oraz prof. Halina Kwaśnicka z Politechniki Wrocławskiej został uznany za najbardziej poczytny artykuł w tym czasopiśmie w 2020 roku.
więcej
2021-03-16
"Sprawdź, co się dzieje w nauce 2020" to najnowsza publikacja Politechniki Koszalińskiej. Publikacja opisuje najważniejsze wydarzenia z życia naukowego naszej uczelni, jakie miały miejsce w ubiegłym roku. Ma na celu przybliżenie projektów badawczych, które realizują nasi naukowcy.
więcej
2021-02-17
Absolwenci Politechniki Koszalińskiej odnieśli sukcesy w zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) konkursie na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym. Dyplomy i podziękowania właśnie dotarły do laureatów i promotorów ich prac.
więcej
2021-02-03
Naukowiec z Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej przeprowadził badania dotyczące wyznaczania lokalnych parametrów pływowych będących miernikiem elastycznej reakcji naszej planety na naprężenia wywołane pływowymi przemieszczaniami mas ziemskich. Wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie w precyzyjnych pomiarach geodezyjnych.
więcej