powrót do wersji graficznej
A- A A+

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

Start
AKTUALNE WYDARZENIA
Archiwum wydarzeń
Artykuły z kategorii - Biblioteka Główna
Printer Pdf

ul Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

E-mail: bgpk@tu.koszalin.pl

 

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej jest biblioteką naukową o charakterze publicznym. Udostępnia gromadzone zbiory całej społeczności akademickiej Politechniki Koszalińskiej, miasta Koszalin i całego regionu środkowopomorskiego. Biblioteka PK posiada największy w regionie środkowopomorskim zbiór z zakresu nauk technicznych, który udostępnia nie tylko studentom i pracownikom Politechniki Koszalińskiej, ale także użytkownikom z całego regionu. Biblioteka gromadzi zbiory i tworzy warsztat informacyjny, zgodny z kierunkami kształcenia i potrzebami badań naukowych jednostek organizacyjnych. Istotną część profilu gromadzenia stanowi prenumerata czasopism naukowych zagranicznych, które są niezwykle cenionym przez naukowców źródłem informacji o najnowszych, realizowanych samodzielnie lub zespołowo, projektach, aktualnie prowadzonych badaniach i ich wynikach. Wiadomości o pracach badawczych w Polsce i na świecie zawarte w czasopismach naukowych stanowią również ważne źródło informacji w procesie naukowo-dydaktycznym studentów. W ostatnim czasie Biblioteka podjęła szereg inicjatyw, które mają na celu nawiązanie ściślejszej współpracy z jej najbliższym naturalnym środowiskiem jakim jest uczelnia oraz zrealizowanie projektów, które wpisują funkcje naszej biblioteki w obecne standardy krajowe. Jednym z nich jest stworzenie Biblioteki Cyfrowej Politechniki Koszalińskiej, która jest w końcowym etapie organizacyjnym. Dzięki temu projektowi otwierają się przed nami nowe możliwości propagowania nauki, rozpowszechniania publikacji naukowych, którą, dzięki nowym technologiom, możemy udostępniać nie tylko użytkownikom lokalnym, ale, poprzez Zachodniopomorską Biblioteka Cyfrową całemu środowisku naukowemu regionu, a dzięki Federacji Bibliotek Cyfrowych w całym kraju i poza nim. Poza Biblioteką Cyfrową staramy się, w miarę możliwości finansowych, unowocześniać infrastrukturę biblioteki, aby użytkownik miał zapewniony maksymalnie wygodny i nowoczesny dostęp do coraz bogatszej oferty literaturowej.

 

Dodatkowe informacje: