Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

Dział Nauki

ul. Śniadeckich 2
Budynek A,  616, 617, 625, 626, 627

Budynek C,  6

Tel. Sekretariat (+48-094) 34 78 626
Tel./fax (+48-094) 34 60 374

 

Merytoryczną działalność nadzoruje
Prorektor ds. Nauki -  dr hab. inż. Błażej Bałasz, profesor Politechniki Koszalińskiej

 

Pracownicy

 

mgr inż. Ludmiła Kawczyńska - Kierownik Działu,
pokój 627 (VI piętro), tel. 34 78 627, ludmila.kawczynska@tu.koszalin.pl
 

mgr Magdalena Małecka - specjalista ds. rozwoju kadry naukowej
pokój 626 (VI piętro), tel. 34 78 626, magdalena.malecka@tu.koszalin.pl
 

mgr Maria Pelc - st.specjalista ds. współpracy z przemysłem,
pokój 616 (VI piętro), tel. 34 78 616, maria.pelc@tu.koszalin.pl
 

mgr Agnieszka Wojcieszonek - specjalista ds. działalności badawczej,
pokój 617 (VI piętro), tel. 34 78 617, agnieszka.wojcieszonek@tu.koszalin.pl
 

Biuro Współpracy Międzynarodowej


Zakres działalności

 

1. Obsługa i koordynacja współpracy Uczelni z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w oparciu o ustawę o z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30.08.2018 r. poz. 1668).) oraz rozporządzenia wykonawcze w zakresie obejmującym:

a)    działalność badawczą - działalność badawcza jednostki naukowej, badania służące rozwojowi młodych naukowców, badania wspólne prowadzone przez sieci naukowe, utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej,

b)    inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych - m.in. aparatura naukowo-badawcza, rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki,

c)     projekty badawcze - obejmujące badania podstawowe z określonej dyscypliny naukowej lub interdyscyplinarne,

d)     projekty rozwojowe - obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe,

e)     programy i przedsięwzięcia określane przez ministra - nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (wiek do 35 lat).

2. Informowanie, konsultacje i pomoc w przygotowywaniu wniosków i rozliczeń dotacji wymienionych w pkt. 1.

3. Informowanie, konsultacje i pomoc w przygotowywaniu wniosków finansowanych z funduszy strukturalnych w zakresie działalności badawczej, w tym: informacje o ogłoszonych konkursach, wymogach przygotowania wniosków, wkładu własnego, prowadzenie ewidencji składanych wniosków.

4. Współdziałanie w zakresie zawierania umów oraz nadzorowanie realizacji projektów, o których mowa w punkcie 1 i 3.

5. Współpraca z fundacjami i instytucjami współfinansującymi programy badawcze i wyróżniającymi za działalność badawczą oraz sektorem gospodarki.

6. Prowadzenie Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE. Działalność informacyjna i szkoleniowa.

7. Prowadzenie zagadnień związanych z umowną działalnością badawczą.

8. Prowadzenie zagadnień związanych z działalnością wspomagającą badania – konferencje naukowe, wnioski o dotacje uzupełniające z innych źródeł.

9. Sprawy związane z rozwojem kadry (m.in. stypendia naukowe i urlopy naukowe, stypendia dla cudzoziemców, zatrudnianie kadry profesorskiej).

10. Sprawy związane z nagrodami i odznaczeniami dla kadry naukowej.

11. Przygotowuje sprawozdawczość i informacje o działalności naukowo-badawczej oraz rozwoju kadry naukowej.

12. Sprawy zawiązane z patentami i ochroną własności intelektualnej

 

 


Pracownicy, Zakres Działalności

więcej

Ochrona Własności Intelektualnej

więcej
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl