Dział Planowania

Dział Planowania
ul. Śniadeckich 2, pokoje: 521A, 520A

pok. 521A, nr tel. (94) 34-78-668
mgr Magdalena Jordan
magdalena.jordan@tu.koszalin.pl

mgr Katarzyna Kujawska
katarzyna.kujawska@tu.koszalin.pl                                                

                               
                         

                    

 

 

 

 

srodki.wirka@tu.koszalin.pl