REKRUTACJA 2021


Szanowni Państwo!
Trwa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej. Zapraszamy do rozpoczęcia kształcenia w ramach jednej z poniższych dyscyplin:

  • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
  • inżynieria mechaniczna,
  • inżynieria lądowa i transport.

Od października 2019 roku Szkoła Doktorska zastąpiła dotychczasowe studia doktoranckie. Celem Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej jest kształcenie doktorantów oraz wspieranie ich w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Kształcenie w szkole doktorskiej jest bezpłatne, prowadzone w trybie stacjonarnym i trwa 8 semestrów. Każdy doktorant otrzymuje wysokie stypendium, które można pobierać razem z innymi stypendiami. Przysługuje mu również urlop wypoczynkowy.

Programy oferowane przez naszą Szkołę Doktorską zapewniają kształcenie na wysokim poziomie, dają możliwość realizacji badań naukowych i rozwoju kariery zawodowej na arenie krajowej i międzynarodowej.


Harmonogram rekrutacji:

>> 1-15 września 2021 r. – składanie dokumentów,

>> 16-22 września 2021 r. – rozmowy rekrutacyjne dla kandydatów,

>> 23 września 2021 r. – opublikowanie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do przyjęcia,

>> 30 września 2021 r. – opublikowanie listy osób przyjętych.

Wszelkie inne szczegóły dotyczące oferowanej tematyki badawczej, procedury rekrutacji oraz wymaganych dokumentów znajdą Państwo na stronie internetowej szkoladoktorska.tu.koszalin.pl, w zakładce „Dla kandydatów”.

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego (tel. 94 34 86 600) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: szkoladoktorska@tu.koszalin.pl).

Dyrektor Szkoły Doktorskiej
dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK