DLA KANDYDATÓW / FOR CANDIDATES


Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022

Podanie o przyjęcie wersja.pdf wersja.docx

Deklaracja promotorawersja.pdf wersja.docx

Oświadczenie dotyczące zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego - wersja.pdf ; wersja.docx

Oświadczenie kandydata o podjęciu kształceniawersja.pdf wersja.docx

Lista potencjalnych promotorów i proponowana tematyka badawcza - aktualizacja 28.06.2021 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA 39/2021 - w sprawie ogłoszenia harmonogramu i zakresu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022


FOR CANDIDATES

Educational offer

Admission rules to the Doctoral School of Koszalin University of Technology in the academic year 2021/2022

A list of potential PhD supervisors and research topics

Education programme of the Doctoral School

Education programme of the Doctoral School - description and learning outcomes

 

Załączniki

Nazwa
Zascznik_do_Uchwasy_12_2021_zasady_przyj_do_Szkosy_Doktorskiej.pdf pobierz
A list of potential PhD supervisors and research topics.pdf pobierz
tematka_badawca_dla_kandydatow_w_roku_akademickim_2021_2022.pdf pobierz
Zasa808cznik_nr_2_do_zasad_rekrutacji_SD-_podanie_o_przyjcie.pdf pobierz
zalacznik_nr_2_do_zasad_rekrutacji_-_podanie_o_przyjecie.docx pobierz
Zasa808cznik_nr_3_do_zasad_rekrutacji_SD_-_deklaracja_promotora.pdf pobierz
zalacznik_nr_3_do_zasad_rekrutacji_-_deklaracja_promotora.docx pobierz
Zasa808cznik_nr_4_do_zasad_rekrutacji_SD_-_owiadczenie_kandydata_o_pracy.pdf pobierz
zalacznik_nr_4_do_zasad_rekrutacji_-_oswiadczenie_kandydata_o_pracy.docx pobierz
Zasa808cznik_nr_5_do_zasad_rekrutacji_SD_-_Os769wiadczenie_kandydata_o_podje808ciu_ksztascenia.pdf pobierz
zalacznik_nr_5_do_zasad_rekrutacji_-_oswiadczenie_kandydata_o_podjeciu_ksztalcenia.docx pobierz
educational_offer.pdf pobierz
admission_rules.pdf pobierz
education_programme_of_the_doctoral_school.pdf pobierz